بانو مجتهده صفاتی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر شهیدی زندی (مدیر گروه)

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی اخوان (معاونت آموزشی)

سرکار خانم دکتر مریم احمدی فقیه (معاون مدیر گروه)

 

دیگر اساتید و همکاران

حجت الاسلام و المسلمین دکتر قانعی

سرکار خانم فرخی (مدیر گروه)

حجت الاسلام و المسلمین شفیعی (تحصیلات تکمیلی)

حجت الاسلام و المسلمین سیف الهی (معاون مدیر گروه)