بسم الله الرحمان الرحيم

آشنايی با رشته‌ی کارشناسی ناپيوسته تربيت معلم قرآن کريم

اهدف

ـ نشر و ترويج فرهنگ و معارف اسلامی

ـ برطرف‌کردن نياز جامعه‌ اسلامی و تربيت معلم در جهت تربيت معنوی و فکری و اجتماعی و اخلاقی همه جانبه‌ اقشار مختلف جامعه

ـ تربيت مربی قرآن و معارف دين و آشنا به اصول و قواعد تدريس

ـ ارتقای سطح دانش و فرهنگ و اخلاق و تربيت اسلامی

موقعيت شغلی

ـ مدرس قرآن کريم

ـ مبلغ قرآن کريم

ـ محقق و پژوهنده قرآن کريم

ـ توسعه‌ فرهنگ قرآن و عترت عليهم السلام در تمام واحدها و مقاطع آموزشی و مراکز حساس و ...

درس های اين رشته در طول تحصيل

الف ) دروس عمومی

حقوق اجتماعی و سياسی در اسلام ، انديشه‌ سياسی امام خمينی رحمةالله عليه ، تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، تفسير موضوعی نهج البلاغة ، فارسی ، زبان خارجی ، تربيت بدنی

ب )‌ دروس پايه و اصلی

تجزيه و ترکيب آيات قرآن ( ۲ ترم ) ، قرائت و تجويد ( ۳ ترم ) ، فقه ، مفردات قرآن کريم ، مبانی جامعه‌شناسی ، روان‌شناسی عمومی ، ملل و نحل ( شناسی اديان آسمانی و ... ) ، روان‌شناسی تربيتی ، اصول تعليم و تربيت ، فلسفه‌ تعليم و تربيت ، شيوه آموزش متوسطه

ج ) دروس تخصصی

روش تحقيق ، روش تدريس مفاهيم و قرائت قرآن ، روش تدريس احکام ، تفسير موضوعی ( ۳ ترم ) ، آشنايی با احاديث ائمه عليهم السلام ، تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران ، روان‌شناسی کودک و نوجوان ، اصول و فنون مشاوره و راهنمايی ، سنجش و اندازه‌گيری ، توليد و کاربرد مواد آموزشی ، کارورزی ، پروژه تحقيقاتی

د ) دروس اختياری

عربی ( ۲ ترم ) ، علوم بلاغت ، کلام جديد