بسم الله الرحمان الرحيم

معرفی رشته‌ی جديد کارشناسی علوم قرآن و حديث

مقدمه

رشته‌ی کارشناسی علوم قرآن و حديث ، رشته‌است که دانشجو طیّ تحصيل در آن ، با قرآن کريم و حديث ، مانوس می‌شود و روش و مهارت لازم را برای دريافت و استفاده‌‌ی مستقيم از قرآن و حديث و ارائه‌‌ی آن به جامعه ، کسب می‌کند .

اهداف آموزشی و پژوهشی

۱ ـ‌ توانايی قرائت صحيح و ترجمه و بيان معانی آيات و متون روايی

۲ ـ کسب دانش و مهارت‌های لازم برای استفاده از قرآن و حديث و توانايی مراجعه به متون علمی مرتبط

۳ ـ کسب آماده‌گی و توان‌مندی لازم برای ايفای نقش در فعاليت‌های قرآن و عترت در حوزه‌‌ی آموزشی و پژوهشی و تبليغی و ترويجی

اصول کلی برنامه‌ريزی رشته

۱ ـ در اين رشته ، متن آيات قرآن کريم محوريت دارد . از اين رو ساير متون و نيز هر گونه کوشش علمی و آموزشی در پرتو متن قرآن کريم و تدبر و فهم آن ، تعريف و تعليم می‌شود .

۲ ـ توجه به کلام  و سيره‌ی پيامبر و اهل بيت عليهم السلام به عنوان تبيين نظری و عملی آيات قرآن کريم و جدايی‌ناپذيری ميان قرآن کريم و حديث

۳ ـ رويکرد جامع به ابعاد مختلف معرفتی و تربيتی و فرهنگی و سياسی قرآن کريم و حديث

فلسفه‌ی تاسيس رشته

تعليم و انس با قرآن و حديث ، مقدمه‌ی تمسک فردی و اجتماعی به قرآن و عترت است که خود به تنهايی موضوعيت دارد و اقامه‌ی آن از وظايف نظام اسلامی است . از اين رو می‌بايست نياز جامعه‌ی اسلامی به کارشناسان توان‌مند برای تعليم و تبليغ و تحقيق قرآنی براورده شود .

رشته‌ی قرآن و حديث ،‌ خصوصا مقطع کارشناسی تامين ‌کننده‌ی اصلی اين نياز است .

نقش و توان‌مندی فارغ‌التحصيلان

ـ توان‌مند در رفع نيازهای شغلی جامعه در حوزه‌های مختلف امور قرآنی با بهره‌گيری از آخرين دستاوردهای دانش بشری

ـ توان‌مند در کاربردی‌کردن تعاليم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی

ـ توان‌مند در حوزه‌ی مربی‌گری و معلمی و مدرسی کارشناسی و مديريت و تحقيق آموزش عمومی قرآن

ـ دارای توان‌مندی در ارتقابخشی نظام تعليم و تربيت و نظام رسانه‌ای و نظام تبليغات دينی و ساير نظام‌های موثر ، با الهام از تعاليم معارف قرآنی

ـ دارای آشنايی ابتدايی با توسعه‌ی نظريه‌پردازی در نظام‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سياسی مبتنی بر فرهنگ و معارف قرآنی

مشاغل قابل احراز

الف )‌ مشاغل حوزه‌ی آموزشی:

ـ مدير مراکز آموزش عمومی و تخصصی قرآن

ـ کارشناس آموزش‌های عمومی و تخصصی قرآنی

ـ کارشناس مولف متون آموزشی قرآنی

ـ کارشناس کارگاه آموزشی قرآن کريم

ـ مربی و معلم قرآن

ـ مدرسی آموزش‌های عمومی قرآنی

ـ مدرس تلاوت قرآن

ـ مدرس تربيت مربی و معلم قرآن

ـ مدرس علوم قرآنی

ـ مدرس ترجمه و تفسير و معارف قرآنی

ـ مدرس هنرهای قرآنی

ب ) مشاغل حوزه‌ی علمی و پژوهشی:

ـ مدير مراکز پژوهشی قرآنی

ـ مدير طرح‌های پژوهشی قرآنی

ـ مدير نشريات تخصصی قرآنی

ـ کارشناس ترجمه و تفسير قرآن

ـ نسخه‌شناس آثار قرآنی

ـ کتابدار تخصصی قرآنی

ـ پژوهنده‌ی علوم و معارف قرآنی

ج ) مشاغل حوزه‌ی تبليغی و ترويجی:

ـ مدير مطبوعات و نشريات قرآن

ـ مدير راديوهای قرآنی

ـ مدير شبکه‌های اينترنتی قرآن

ـ مدير خبرگزاری‌های قرآنی

ـ مدير مراکز قرآن‌نگاری

ـ کارشناس و مجری برنامه‌های قرآنی

ـ کارشناس نمايشگاه‌ها و موزه‌های قرآنی

واحدهای درسی

اين رشته ، ۱۲ واحد عمومی و ۸۸ واحد تخصصی و ۳۵ واحد اختياری دارد.

در اين رشته ، ۶ مجموعه‌ی ۳۵ واحدی تعيين شده است که دانشجو به اختيار خود يکی از اين مجموعه‌ها را انتخاب می‌کند.

اين شش مجموعه ،‌ عبارت است از :

حوزه‌ی مطالعات قرآن ؛ حوزه‌ی مطالعات حديث ؛ حوزه‌ی تربيت دبير (آموزش قرآن و حديث) ؛ حوزه‌ی تربيت مربی کودک (آموزش قرآن و حديث) ؛ حوزه‌ی تلاوت و هنرهای قرآنی ؛ حوز‌ه‌ی فرهنگ و رسانه .