بسم الله الرحمان الرحيم

آشنايی با رشته‌ی کارشناسی معارف قرآن کريم

هدف

قرآن کريم ، سرشار از معارف و دانش‌هايی است که بايد از آن‌ها آگاه شد . دانشجو در اين رشته‌ی دانشگاهی با برخی از اين دانش‌ها و معارف قرآن کريم آشنا می‌شود و از اين رهگذر نقشی اساسی در رشد فرهنگ جامعه‌ی ايفا می‌کند .

ضرورت

ايزد متعال در قرآن ، انسان را آن گونه که هست و بايد باشد معرفی می‌کند و راه سعادت او را می‌نماياند و آينده‌ی‌اش را ، در صورت اطاعت يا سرکشی تبيين می‌کند . برای روشن‌سازی اين موارد ، نکات و معارف فراوانی را صريح يا ضمنی بيان می‌کند . انسان برای رسيدن به سعادت واقعی بايد با اين معارف و دانش‌ها آشنا شود و به آن‌ها عمل کند .

مواد درسی

دانشجو در دوره‌ی کارشناسی معارف قرآن کريم با اين درس‌ها آشنا می‌شود :

الف ) درس‌های عمومی

اخلاق و تربيت اسلامی ؛ انقلاب اسلامی و ريشه‌های آن ؛ زبان فارسی ؛ زبان خارجی ؛ تربيت بدنی ؛

ب ) دروس پايه

ادبيات عرب ؛ منطق ؛ تاريخ اسلام ؛ قرائت و تجويد قرآن ؛ آشنايی با اديان توحيدی ؛ علم کلام ؛ تاريخ حديث ؛ مبانی جامعه‌شناسی ؛ تفسير مقدماتی ؛

ج ) دروس تخصصی

انسان از ديدگاه قرآن و عترت ؛ خدا از ديدگاه قرآن و عترت ؛ معاد در قرآن ؛ مسائل جديد کلامی در قرآن ؛ امامت و ولايت در قرآن ؛ حکومت و سياست در قرآن ؛ روان‌شناسی تربيتی در قرآن ؛ نظام خانواده در قرآن ؛ آشنايی با مکاتب عقيدتی و سياسی ؛ تفسير آيات‌الاحکام ؛ آشنايی با زبان قرآن ؛ تحليل قصص قرآن ؛ مبانی و روش‌ها ی‌ تفسير قرآن ؛ تفسير قرآن ؛ مثل‌ها و قسم‌های قرآن ؛ اعجاز قرآن ؛ مروری بر نهج‌البلاغه ؛ کلام جديد ؛ آشنايی با کليات و علوم اسلامی .

آينده دانشجو و بازار کار

امکان تحصيل دانشجو تا مقطع دکترا در ايران وجود دارد . آموزش و پرورش و راديو و تلويزيون و مراکز تحقيقاتی و .... می‌تواند بازار کاری برای دانشجوی اين رشته باشد .