بسم الله الرحمان الرحيم

آشنايی با رشته‌ی کارشناسی پيوسته تربيت معلم قرآن کريم

اهدف

ـ تربيت نيروی انسانی مهذب و متعهد و متخصص ، جهت تدريس و تحقيق فرهنگ و معارف قرآنی.

ـ نشر و ترويج معارف قرآنی به منظور ارتقای سطح دانش و فرهنگ و اخلاق و تربيت اسلامی جامعه.

ـ تبحّر در فنون آموزش و قرائت و حفظ قرآن کريم .

ـ تربيت معلم و قاری و حافظ و داور و مبلغ و مفسر قرآن کريم .

موقعيت شغلی

ـ مدرس قرائت و تجويد و حفظ قرآن کريم

ـ قاری قرآن کريم

ـ  داور مسابقات قاريان قرآن کريم

ـ مبلغ و مفسر قرآن کريم

ـ محقق و پژوهنده

دروس اين رشته در طول تحصيل

الف ) دروس عمومی

اخلاق و تربيت اسلامی ، انقلاب اسلامی و ريشه‌های آن ، فارسی ، زبان خارجی ، تربيت بدنی ، دانش خانواده و جمعيت .

ب )‌ دروس پايه و اصلی

ادبيات عرب ( ٥ ترم ) ، منطق ، تاريخ اسلام ( ٢ ترم ) ، تاريخ قرآن ، قرائت و تجويد ( ٤ ترم ) ، کلام ( ٣ ترم )  ، تاريخ حديث ، مبانی جامعه‌شناسی ، روان‌شناسی عمومی ، فارسی ، زبان خارجی ، روش تدريس قرائت قرآن ، روش تدريس مفاهيم قرآن .

ج ) دروس تخصصی

تحليل قصص قرآن مجيد ، تفسير آيات الاحکام ، مفردات قرآن ، روش تحقيق ، روش تدريس عالی قرائت قرآن ، روش تدريس عالی مفاهيم قرآن ، تفسير مقدماتی ، تفسير موضوعی ( ٢ ترم ) آشنايی با مکاتب عقيدتی و سياسی ، فقه ( ۲ ترم ) ، تاريخ معاصر جهان اسلام ، تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران ، اصول و فلسفه آموزش و پرورش ، روان‌شناسی کودک ، روان‌شناسی تربيتی ، روش‌ها و فنون تدريس ، اصول و فنون مشاوره و راهنمايی ، سنجش و اندازه‌گيری ، توليد و کاربرد مواد آموزشی ، مديريت آموزشی ، مبانی برنامه‌ريزی آموزش متوسطه ،‌ کارورزی ( ۲ ترم ) ، پروژه‌ تحقيقاتی .

د ) دروس اختياری

ملل و نحل ( شناسايی اديان آسمانی و ... ) ، مروری بر نهج‌البلاغة ، علوم بلاغت ، کاربرد کامپيوتر ، کلام جدید