بسم الله الرحمان الرحيم

آشنايی با رشته‌ی کارشناسی ناپيوسته آموزش دينی ـ عربی

اهدف

ـ تربيت معلم برای تدريس درس‌های دينی و عربی در دوره متوسط اول

ـ تقويت مهارت‌ها و توانايی‏های لازم و قدرت پاسخ‌گويی به پرسش‌های درس‌های مذکور

ـ تقويت و تعميق باورهای دينی و فرهنگ و ارزش‌های اسلامی

ـ آشنايی جامع‌تر با تاريخ و تمدن اسلامی

ـ تعميق و توسعه آشنايی با علوم عقلی ( فلسفه ، منطق ، کلام ) و عرفان اسلامی

موقعيت شغلی

ـ تدريس دينی و عربی دوره متوسطه اول

ـ محقق و پژوهنده

دروس اين رشته در طول تحصيل

۱ ـ با توجه به اهداف اين رشته ، برای کسانی که کاردانی غير مرتبط دارند يا حد نصاب نمره در بعضی از مواد امتحانی را ندارند ،‌ دروس جبرانی و پيش‌نياز ۱۸ واحد است : آموزش زبان عربی ، زبان خارجی ، دروس تربيتی ، روان‌شناسی تربيتی

۲ ـ دروس عمومی : زبان خارجی ، تربيت بدنی

۳ ـ دروس تربيتی :‌ اصول و فلسفه‌ آموزش و پرورش ، مبانی برنامه‌ريزی درسی ، سازمان و مديريت در آموزش و پرورش ، روش تحقيق در علوم تربيتی

۴ ـ دروس اصلی و تخصصی : زبان عربی ( ۲ ترم ) ، متون عربی ( ۲ ترم )‌ ،‌ علوم بلاغی ( ۲ ترم )‌ ، روش تدريس و تحليل محتواي کتب دينی دوره متوسطه ،‌ روش تدريس و تحليل کتب قرآن دروه متوسطه ، روش تدريس و تحليل محتوای کتب عربی دوره متوسطه ، تفسير قرآن کريم ‌(‌ ۲ ترم ) ، منطق ، مبادی فقه و اصول ، فقه و احکام ، علم اخلاق ، اخلاق در سيره معصومان عليهم السلام ، کلام اسلامی ( ۲ ترم ) ، فلسفه اسلامی (‌۲ ترم ) ، تاريخ فلسفه‌ غرب ، تاريخ کلام و فلسفه اسلامی ، کليات عرفان اسلامی ، آشنايی با اديان الهی ، کلام جديد ، کاربر نرم‌افزارهای رايانه‌ای در آموزش دينی و قرآن وعربی ، طراحی و مطالعه مسائل يادگيری و آموزشی

۵ ـ دروس اختياری : آشنايی با فرهنگ و تمدن اسلامی ، زبان عربی ( تجزيه و ترکيب )