رعايت نکات زير جهت فارغ التحصيلان الزامی است:

١ – تسويه حساب و عدم بدهی شهريه (مراجعه به سامانه آموزشی)

٢- تسويه حساب و عدم بدهی خوابگاه

٣- دو قطعه عکس ٤*٣ جهت صدور دانشنامه ( زمينه سفيد ـ بدون روتوش ـ تمام رخ ـ حجاب کامل بدون آرايش برای خانمها و چهره متعارف و متناسب با شئونات اسلامی برای آقايان ـ نمايان بودن چشمها و صورت در صورت استفاده از عينک طبی )

٤ – پرداخت مبلغ ٢٢٠٫٠٠٠ ريال بابت صدور دانشنامه ، تائيديه تحصيلی ، جهت واريز به حساب دانشگاه منتخب استان و ابطال تمبر

٥- همراه داشتن کارت دانشجويی

٦- همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه