طی تفاهم نامه با مرکز خدمات حوزه‌های علميه استان قم به اطلاع می‌رساند، امکان پذيرش دانشجو از بين طلاب و کارمندان مراکز حوزوی و خانواده‌های محترم آن‌ها با ظرفيت محدود فراهم شده است. تحصيل در اين موسسه آموزش عالی در مقاطع کاردانی به کارشناسی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های زير است:

١. کارشناسی پيوسته رشته علوم قرآن و حديث:

الف) تخفيف ١٠٠ درصدی (شهريه ثابت و متغيير) برای دانشجويانی که معدل پايان ترم آن‌ها بين ١٧ تا ٢٠ باشد.

ب) تخفيف ٧٠ درصدی (شهريه ثابت و متغيير) برای دانشجويانی که معدل پايان ترم آن‌ها بين ١٥ تا ١٧ باشد.

٢. کارشناسی ناپيوسته رشته تربيت معلم قرآن کريم با تخفيف ٨٥ درصدی شهريه کل

٣. کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش دینی و عربی با تخفیف ٨٥ درصدی شهریه کل

٤. کارشناسی ارشد رشته تفسير و علوم قرآن کريم با تخفيف ٥٠ درصدی شهريه کل

گفتنی است، اين تفاهم‌نامه تا شهريور ١٤٠١ معتبر است.

تفاهم‌نامه مرکز خدمات استان قم و موسسه آموزش عالی اجتهاد