رعايت نکات زير جهت فارغ التحصيلان الزامی است:

١ – تسويه حساب و عدم بدهی شهريه (مراجعه به سامانه آموزشی)

٢- تسويه حساب و عدم بدهی خوابگاه