طی تفاهم نامه با مرکز خدمات حوزه‌های علميه استان قم به اطلاع می‌رساند، امکان پذيرش دانشجو از بين طلاب و کارمندان مراکز حوزوی و خانواده‌های محترم آن‌ها با ظرفيت محدود فراهم شده است. تحصيل در اين موسسه آموزش عالی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به‌صورت حضوری و در رشته‌های زير است:

رعايت نکات زير جهت فارغ التحصيلان الزامی است:

١ – تسويه حساب و عدم بدهی شهريه (مراجعه به سامانه آموزشی)

٢- تسويه حساب و عدم بدهی خوابگاه